Hỗ trợ Lumi bằng cách tài trợ cho chúng tôi

Ngay cả một sản phẩm mã nguồn mở và miễn phí cũng không được tạo ra miễn phí. Lumi được phát triển, duy trì và hỗ trợ bởi hai giáo viên trong thời gian rảnh của họ với mục tiêu làm cho giáo dục kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận, cá nhân và thú vị hơn cho tất cả mọi người. Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Lumi bằng cách quyên góp hoặc tài trợ.

Quyên góp qua PayPal Quyên góp qua Patreon Quyên góp qua GitHub

Xem những người ủng hộ và nhà tài trợ

Khoản đóng góp của bạn giúp chúng tôi làm gì

Do số lượng người dùng và dịch vụ ngày càng tăng, chúng tôi cần xử lý các yêu cầu hỗ trợ và tính năng, chi phí của chúng tôi cũng tăng lên.

Sửa lỗi

Sửa lỗi và cải thiện chất lượng của ứng dụng bằng cách lưu trữ hệ thống gỡ lỗi và đo từ xa.

Lưu trữ

Truyền bá Lumi bằng cách lưu trữ trang chủ và sử dụng các công cụ Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm.

Bảo vệ

Giúp cài đặt dễ dàng và an toàn thông qua việc mua chứng chỉ kỹ thuật số để ký các trình cài đặt cho macOS và Windows.

Bản dịch

Dịch các bản phát hành trong tương lai sang nhiều ngôn ngữ với dịch vụ dịch máy.

Các tính năng mới

Phát triển và giới thiệu các tính năng và chức năng mới.

Phát triển các công cụ

Chúng tôi cũng phát triển Thư viện H5P Nodejs, được sử dụng bởi các công ty và tổ chức khác nhau.