Wspieraj Lumi sponsorując nas

Nawet darmowy produkt o otwartym kodzie źródłowym nie jest darmowy. Lumi jest rozwijane, utrzymywane i wspierane przez dwóch nauczycieli w czasie wolnym, aby uczynić edukację cyfrową bardziej dostępną, indywidualną i ekscytującą dla wszystkich. Możesz pomóc nam ulepszyć Lumi, przekazując darowizny lub sponsorując.

Wpłać przez PayPal Wpłać przez Patreon Wpłać przez GitHub

Zobacz zwolenników i sponsorów

W czym pomaga nam Twoja darowizna

Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników i usług, które musimy obsługiwać i prośby o nowe funkcje, wzrastają również nasze koszty.

Poprawki błędów

Naprawianie błędów i poprawianie jakości aplikacji poprzez hosting systemów telemetrycznych i debugowania.

Hosting

Rozpowszechniaj Lumi, hostując stronę główną i korzystając z narzędzi Search Engine Optimization.

Bezpieczeństwo

Spraw, aby instalacje były łatwe i bezpieczne, kupując certyfikaty cyfrowe do podpisywania instalatorów dla macOS i Windows.

Tłumaczenia

Tłumacz przyszłe wersje na wiele języków za pomocą usług tłumaczenia maszynowego.

Nowe funkcje

Opracuj i wprowadź nowe funkcje i funkcjonalności.

Opracuj narzędzia

Rozwijamy również Bibliotekę H5P Nodejs, z której korzystają różne firmy i instytucje.